Geanina Marina IANC PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 26 Octombrie 2009 16:47
 
Atribuţii:
  • exercită atribuţiile ce îi revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică;
  • exercită funcţia de ordonator secundar de credite;
  • întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean;
  • elaborează şi supune aprobării consiliului judeţean, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, având avizul colegiului director şi al comisiei;
  • elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementărilor strategiilor şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;
  • aprobă statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul Direcţiei generale, potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean, statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director;
  • controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal;
  • constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
  • este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu aceasta;
  • asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului
Ultima actualizare în Joi, 12 Aprilie 2018 08:48