Georgeta Angela POPA PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 26 Octombrie 2009 16:47
Atribuţii:
 • coordonează şi răspunde de activitatea serviciului contabilitate, compartimentul financiar-buget, biroul aprovizionare;
 • elaborează, împreună cu directorul general adjunct, studii de specialitate pentru eficientizarea costurilor direcţiei generale referitoare la serviciile şi compartimentele funcţionale ale acesteia;
 • analizează împreună cu directorul general adjunct costurile proiectelor de dezvoltare instituţionale pe noi servicii şi structuri;
 • întocmeşte proiectul bugetului  de venituri şi cheltuieli al Direcţiei generale;
 • răspunde de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate potrivit legii;
 • răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termenele stabilite de lege a situaţilor financiare asupra situaţiei patrimoniului şi execuţiei bugetare;
 • răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
 • urmăreşte încheierea anuală a contractelor şi a comenzilor pentru toate produsele necesare Direcţiei şi centrelor;
 • urmăreşte respectarea atribuţiilor ce revin salariaţilor din structurile subordonate şi propune sancţiuni disciplinare pentru aceştia;
 • propune şi iniţiază programe de formare profesională pentru categoriile de personal din structurile subordonate;
 • pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate din cadrul direcţiei.
Ultima actualizare în Joi, 12 Aprilie 2018 08:50