SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Adresa:  loc. Deva , Aleea Romanilor, nr.7 , jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 219451

Fax:  0254/ 215784

Persoană de contact : HUIEŢ Cristina

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

  

Atribuţii:

¨       asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

¨       secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap preia dosarele persoanelor  cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către Serviciul de  Evaluare  Complexă.

¨       asigură transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul  de  Evaluare  Complexă;

¨       transmite membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;

¨       ţine evidenţa desfăşurării  şedinţelor;

¨       întocmeşte procesele-verbale privind  desfăşurarea  şedinţelor;

¨       redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;

¨       gestionează registrul de procese-verbale;

¨       gestionează registrul de contestaţii;

¨       redactează alte documente eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

¨       transmite primăriilor de două ori pe luna certificatele de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională , conform protocoalelor încheiate;

¨       transmite biroului de monitorizare servicii sociale adulţi,violenţă în familie deciziile privind măsură de protecţie a adultului cu handicap, stabilită de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  în condiţiile legii;

¨       transmite dosarele persoanelor cu handicap după redactarea certificatelor de încadrare în grad de handicap Serviciului de Evaluare Complexă în vederea arhivării;

¨       înregistrează în registru propriu contestaţiile la certificatele de încadrare în grad de handicap;

¨       transmite Comisiei Superioare de Evaluare dosarele Persoanelor Adulte cu Handicap la care au fost depuse contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare ;

¨       întocmeşte statistici lunare către  C.A.S Hunedoara, A.J.O.F.M Hunedoara, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de  Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara, conform protocoalelor încheiate;

 

¨       îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul  D.G.A.S.P.C.

Ultima actualizare în Joi, 12 Aprilie 2018 10:29