Sorina Carmen GRAMA PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 26 Octombrie 2009 16:47

Atribuţii:   

 

 • participă ca membru al Colegiului Director în formarea strategiilor, programelor şi proiectelor  privind eficientizarea serviciilor oferite în vederea realizării măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, în conformitate cu obiectivele strategiei judeţene în domeniu;
 • monitorizează punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative din domeniul asistenţei sociale  în toate structurile conduse;
 • reprezintă interesele instituţiei în raporturile cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară sau străinătate, în limita competenţelor stabilite de Directorul General;
 • colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice de pe raza judeţului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor;
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia; 
 • exercită activităţi de control intern în cadrul serviciilor / birourilor / compartimentelor şi centrelor direcţiei generale, care vizează respectarea legislaţiei în vigoare în domeniile specifice de activitate, regulamentului intern şi codului de conduită pentru personalul angajat;
 • colaborează cu directorul adjunct economic, cu şefii de serviciu / birouri / compartimente şi de centre din cadrul direcţiei generale în vederea atingerii obiectivelor propuse;
 • monitorizează întocmirea rapoartelor anuale de evaluare a activităţii care se transmit Consiliului Judeţean şi altor instituţii abilitate;
 • propune planuri realiste referitoare la formarea de personal pentru a anticipa cerinţele viitoare ale angajaţilor, pentru a evita lipsa de aptitudini sau surplusul de angajaţi;
 • participă la serviciile de recrutare şi selecţie de personal, pentru îndeplinirea nevoilor Direcţiei generale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • coordonează acţiuni de consiliere a beneficiarilor şi a salariaţilor, cu accent deosebit pe comunicare în vederea minimizării conflictelor;
 • monitorizează furnizarea la termenele stabilite de date statistice atât către structurile D.G.A.S.P.C Hunedoara, cât şi către alte instituţii ale statului;   
Ultima actualizare în Joi, 12 Aprilie 2018 08:49