Compartiment corp control PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Adresa: Deva, b-dul Iuliu Maniu, nr. 18

Telefon: 0254233341, 0254233340

Fax: 0254234384

Persoana de contact:

 

Atribuții:

 • verifică toate datele și informațiile pe care le consideră relevante, verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, legilor în vigoare aplicabile activităţii desfăşurate în cadrul D.G.A.S.P.C.;
 • verifică modul de aplicare și respectare a standardelor minime de calitate, a standardelor de cost în unitățile de asistență socială din subordinea Direcției și modul de implementare a Strategiilor naționale și județene privind asistența socială și a Planului anual de acțiune al Direcției;
 • urmărește respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru copiii și adulții beneficiari de servicii sociale oferite de Direcție;
 • desfăşoară activităţi de control intern inopinat sau planificat în cadrul entităţilor subordonate  şi în serviciile/compartimentele şi birourile D.G.A.S.P.C.;
 • efectuează verificări gestionare tematice și de fond, consemnând pe bază de acte, date și fapte exacte;
 • acordă asistență de specialitate și sprijină îmbunătățirea activității unităților controlate;
 • întocmeşte Note de constatare/Procese verbale în urma desfăşurării activităţilor de control intern în care propune măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
 • urmăreşte aplicarea măsurilor propuse în Notele de constatare, Procesele verbale întocmite în urma controalelor efectuate
 • efectuează controale şi verificări în activitatea desfăşurată în cadrul  direcţiei în cazul unor sesizări şi reclamaţii  sau din dispoziţia Directorului General;
 • verifică modul în care au fost soluționate sesizările/plângerile;
 • verifică și constată orice alte disfuncționalități apărute în cadrul activităților aparatului propriu sau ale unităților subordonate Direcției;
 • controlează modul cum sunt respectate prevederile legale privind evidența și administrarea patrimoniului mobiliar și imobiliar al Direcției;
Ultima actualizare în Miercuri, 24 August 2016 15:51