INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123632

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Făurește-ți viitorul! Formarea profesională a romilor din Județul Hunedoara"

REZULTATE ANTICIPATE

-Infiintarea si functionarea Centrului Mobil de Incluziune Sociala

-210 persoane de etnia roma consiliate si beneficiare ale programului de calificare/recalificare,

-250 de persoane de etnia roma beneficiare ale serviciilor furnizate de centrul mobil de incluziune sociala

-75 de persoane reprezentante ale potentialilor angajatori.

-un numar de 3 persoane de etnia roma, din randul celor formate, vor fi angajate in cadrul Centrului Mobil de Incluziune Sociala