INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123632

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Făurește-ți viitorul! Formarea profesională a romilor din Județul Hunedoara"

ACTIVITĂȚI POST-IMPLEMENTARE PROIECT

Raport privind activitatea centrului mobil de incluziune socială 2014-2017. (Download pdf-icon)

Raport privind activitatea centrului mobil de incluziune socială 2015-2016. (Download pdf-icon)

 

Procesul de informare / consiliere se va realiza atat în comunitate, cât si în cadrul Centrul Mobil de Incluziune Sociala.

Beneficiarii vor fi informati cu privire la:
-Serviciile oferite in cadrul centrului;
-Locurile de munca vacante aflate in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca;
-Ocupatii / meserii / profesii cele mai cautate pe piata muncii.
-Ce fel de loc de munca sa accepte.
-De unde pot obtine informatii cu privire la locurile de munca vacante
-Posibilitatile de (re)calificare si perfectionare in vederea cresterii sanselor de incadrare in munca ;

Activitatea de consiliere în metode si tehnici de căutare a unui loc de muncă consta, în principal, în exercitii privind întocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intentie, simularea unui interviu.

Formare profesională – Programele de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă trebuie să asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale în scopul realizării mobilitătii si reintegrării acestora pe piata muncii.

Formarea profesională a beneficiarilor se poate realiza prin următoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de către AJOFM sau de către furnizorii de servicii
de formare profesională;
b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
c) formare individualizată;
d) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

 

Raport privind activitatea centrului mobil de incluziune sociala. (Download pdf-icon)