INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123632

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Făurește-ți viitorul! Formarea profesională a romilor din Județul Hunedoara"

PARTENERI

“Centrul de Management al Carierei pentru persoane cu dizabilități din Județul Hunedoara” este un proiect implementat în parteneriat intre:

 

BENEFICIARUL – DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
În anul 1997, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 27 din 21.08.1997, a fost înfiinţată Direcţia Judeţeană pentru Protecţia  Drepturilor Copilului Hunedoara (D.J.P.D.C. Hunedoara), ca serviciu public specializat pentru protecţia copilului la nivelul judeţean in subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara .

De la infiintare si pana in prezent, in structura Direcţiei au apărut treptat noi servicii şi compartimente, pe măsură ce preocupările acesteia s-au amplificat şi diversificat. In sfera protectiei copilului s-au parcurs etape importante, au fost inchise centrele de plasament de tip vechi cu capacitate mare, unele centre au fost reorganizate pe module familiale, au fost infiintate servicii alternative noi (case de tip familial, apartamente familiale, centre de zi sau centre de recuperare pentru copilul cu handicap). Si în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap reforma a urmarit reorganizarea sau modernizarea centrelor existente şi înfiinţarea de noi servicii.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are drept misiune asigurarea la nivel judeţean a aplicării legislaţiei, a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Mai multe informatii despre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara aici.

 

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA
Asociația Pakiv România, este o organizație civică non profit înființată în luna octombrie 2005, în baza ordonanței 26/2000, cu privire la regimul asociațiilor și fundațiilor din România. Membrii fondatori ai organizației sunt activiști romi, cu vastă experiență în elaborarea și  implementarea de proiecte/programe adresate comunităților cu romi, în realizarea de analize/studii/cercetari care reflectă situația comunităților cu romi, cu experientă în realizarea și implementarea de campanii de informare și constientzare a membrilor comunităților cu romi, cu experientă în livrarea sesiunilor de  formare a adulților, cu experientă în implementarea campaniilor de  lobby si advocacy, etc.

Organizația Pakiv România  consideră că în România populația de etnie romă se confruntă cu un model agresiv de excluziune socială. Abordarea problematicii romilor trebuie să fie una de tip comprehensiv și să nu se concentreze doar asupra efectelor înregistrate. Membrii echipei Pakiv România au conștientizat faptul că este nevoie de o abordare diferită a problematici romilor, o perspectivă concentrată pe incluziunea socială a romilor.

Misiunea organizației Pakiv România este a îmbunătăți situația membrilor comunităților cu romi din România.

Valorile declarate ale organizației sunt: profesionalism în activitățile derulate, respect față de colaboratori și față de beneficiarii activității organizației, integritate și onestitate, persuasivitate și perfecționism, putere de muncă și eficiență.

Pakiv  România are ca principale arii de interes analiza și dezvoltarea de politici publice, precum și strategii și intervenții în comunitățile cu romi în vederea îmbunătățirii situației socio-economice a membrilor acestei minorități. Totodata, Pakiv România are un interes deosebit în promovarea incluziunii sociale, schimbarea comportamentelor, precum și dezvoltarea comunitară a grupurilor dezavantajate din România.

Mai multe informatii despre Asociația Pakiv România aici.