INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123632

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Făurește-ți viitorul! Formarea profesională a romilor din Județul Hunedoara"

OBIECTIVE

Obiectiv general:  Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a persoanelor de etnie romă, prin furnizarea de programe de calificare /recalificare şi înfiinţarea unui Centru Mobil de Incluziune Socială pentru oferirea de servicii de informare, consiliere, orientare şi mediere pe piaţa muncii pentru persoanele de etnie romă din judeţul Hunedoara.

 

Durata proiectului:  1 martie 2013 – 31 mai 2014

 

Servicii oferite: 

– analiză a nevoilor de calificare a grupului ţintă

– cursuri de formare profesională

– asistenţă, consiliere în vederea obţinerii unui loc de muncă

 

Obiective specifice:

1. Crearea premiselor necesare implementării proiectului prin realizarea structurii de implementare a acestuia, efectuarea de analize privind nevoile de formare şi integrare profesională ale grupului ţintă, precum şi prin înfiinţarea, Centrului Mobil de Incluziune Socială pentru persoanele de etnie romă din judeţul Hunedoara.

 

2. Creşterea capacităţii profesionale a persoanelor de etnia romă din judeţul Hunedoara prin oferirea de programe de calificare/recalificare.

 

3. Dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, patronate şi alţi actori relevanţi pe piaţa muncii în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie romă, precum şi pentru diminuarea prejudecăţilor şi a atitudinilor discriminatorii de pe piaţa muncii.