INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123632

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Făurește-ți viitorul! Formarea profesională a romilor din Județul Hunedoara"

EVENIMENTE

In data de 30 mai 2014 a fost organizata conferinta de inchidere a proiectului. La eveniment au participat reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice, parteneri, colaboratori, presa. Intalnirea a avut ca scop prezentarea rezultatelor atinse in proiect, prezentare sustinuta de echipa de proiect.

 

legator CMC 009  legator CMC 012  legator CMC 022

legator CMC 025  legator CMC 026  legator CMC 029

legator CMC 030

 

Comunicat de presă (Download pdf-icon)

 

Curs lucrător în cultura plantelor

 

Curs finisor în construcții

 

Tabel subventii Lupeni (Downloadpdf-icon)

proiecte 121 proiecte 092

 

In data de 31 ianuarie 2014 si 11 februarie 2014, la sediul D.G.A.S.P.C Hunedoara au fost organizate grupurile de lucru in cadrul proiectului „Faureste-ti viitorul! Formarea profesionala a romilor din judetul Hunedoara”. Evenimentele, prevazute in activitatea  A 5.5- Organizarea a 5 mese rotunde judetene cu participarea actorilor cheie in domeniu, si-a propus sa prezinte participantilor prevederile legislative cu privire la angajarea persoanelor de etnie roma, avantajele angajatorilor asigurate de legislatia actuala cu privire la angajarea romilor, recomandari adresate angajatorilor pentru o buna integrare a acestora la locul de munca, aspecte legate de fenomenul discriminarii.  

Au fost trimise invitatii de participare la eveniment reprezentantilor mediului de afaceri hunedorean (in calitate de potentiali angajatori) si institutiilor publice care pot contribui la indeplinirea obiectivului propus: facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor de etnie roma.

     

La final, au fost prezentate modele de buna practica din experienta angajatorilor care au integrat in organizatie persoane de etnie roma.

Conferinta de lansare a proiectului, organizata in data de 18 iulie 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea de selectie a grupului tinta format din persoane de etnie roma