INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123632

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Făurește-ți viitorul! Formarea profesională a romilor din Județul Hunedoara"

ACTIVITĂȚI

Obiectiv specific 1. Crearea premiselor necesare implementarii proiectului prin realizarea structurii de implementare a acestuia, efectuarea de analize privind nevoile specifice de formare si integrare profesionala ale grupului tinta din cadrul proiectului, precum si prin infiintarea, dotarea si functionarea Centrului Mobil de Incluziune Sociala pentru persoanele de etnie roma din judetul Hunedoara.

-A.1. Managementul proiectului (luna 1 –12, anul I; luna 1-3, anul II)

-A.2. Realizarea studiilor privind nevoile specifice de formare si integrare socio-profesionala a persoanelor de etnie roma din judetul Hunedoara (Luna 2 – 4, anul I; luna 7-9, anul II)

-A.3. Infiintarea si functionarea Centrului Mobil de Incluziune Sociala pentru persoanele de etnia roma (luna 1 – 12, anul I; luna 1-3, anul II).

 

Obiectivul specific 2. Cresterea capacitatii profesionale a persoanelor de etnia roma din judetul Hunedoara prin oferirea de programe de calificare/recalificare.

-A.4. Implementarea programului de calificare/recalificare a persoanelor de etnia roma din judetul Hunedoara (Luna 4 – 12, anul I; luna 1-3, anul II).

 

Obiectivul specific 3. Dezvoltarea si promovarea diferitelor forme de cooperare intre angajatori, patronate si alti actori relevanti pe piata muncii in vederea identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru persoanele de etnie roma, precum si pentru diminuarea prejudecatilor si a atitudinilor discriminatorii de pe piata muncii.

A.5. Campanii de informare si sensibilizare, promovare si vizibilitate (Luna 1 – 12, anul I; Luna 1-3, anul II)