INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123623

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Centrul de Management al Carierei pentru persoane cu dizabilități din Județul Hunedoara"

REZULTATE ANTICIPATE

-Infiintarea si functionarea Centrului de Management al Carierei pentru persoanele cu dizabilitati.

-Angajarea a 3 persoane in cadrul Centrului de Management al Carierei.

-Formarea a 210 persoane cu dizabilitati din care cel putin 160 certificate.

-Consilierea a 50 de persoane cu dizabilitati.

-Organizarea a 2 mese rotunde judetene  la care vor participa 40 de reprezentanti ai potentialilor angajatori.

-Instruirea a 40 de persoane din cadrul personalului sistemului de protectie de stat.