INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123623

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Centrul de Management al Carierei pentru persoane cu dizabilități din Județul Hunedoara"

ACTIVITĂȚI POST-IMPLEMENTARE PROIECT

Raport privind activitatea centrului de management al carierei 2014-2017. (Download pdf-icon)

Raport privind activitatea centrului de management al carierei 2015-2016. (Download pdf-icon)

 

ACTIVITATEA DE INFORMARE

-beneficiarii vor primi informaţii în legătură cu serviciile de care urmează să beneficieze, precum şi cu durata de timp preconizată pentru toate serviciile.

 

ACTIVITATEA DE CONSILIERE

-cuprinde activitatea de instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, precum şi informarea şi pregătirea beneficiarului pentru participarea la interviu (se prezintă condiţiile de ocupare şi alte informaţii făcute publice de angajator, asistenţă în întocmirea CV-ului şi a altor documente)

 

ACTIVITATEA DE ORIENTARE

-sunt prezentate informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor- se utilizează lista locurilor de muncă vacante, informaţii cu privire la bursa locurilor de muncă

-ocupaţiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate de pe piaţa forţei de muncă

 

ACTIVITATEA DE FORMARE PROFESIONALĂ a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfăşoară luând în considerare următoarele elemente:

-nevoia de formare identificată de către expertul de dezvoltare a carierei, în cadrul evaluărilor sociale şi ocupaţionale,

-ţinând seama de aptitudinile şi nivelul de studii al persoanelor cu dizabilităţi evaluate.

 

Accesul la programele de formare profesională gratuite, se poate realiza dacă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au fost cuprinse anterior formarii în servicii de informare şi consiliere profesională sau de mediere şi au recomandare pentru programul de formare profesională.

 

Raport privind activitatea centrului de management al carierei. (Download pdf-icon)