INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123623

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Centrul de Management al Carierei pentru persoane cu dizabilități din Județul Hunedoara"

PARTENERI

“Centrul de Management al Carierei pentru persoane cu dizabilități din Județul Hunedoara” este un proiect implementat în parteneriat intre:

 

BENEFICIARUL – DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
În anul 1997, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 27 din 21.08.1997, a fost înfiinţată Direcţia Judeţeană pentru Protecţia  Drepturilor Copilului Hunedoara (D.J.P.D.C. Hunedoara), ca serviciu public specializat pentru protecţia copilului la nivelul judeţean in subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara .

De la infiintare si pana in prezent, in structura Direcţiei au apărut treptat noi servicii şi compartimente, pe măsură ce preocupările acesteia s-au amplificat şi diversificat. In sfera protectiei copilului s-au parcurs etape importante, au fost inchise centrele de plasament de tip vechi cu capacitate mare, unele centre au fost reorganizate pe module familiale, au fost infiintate servicii alternative noi (case de tip familial, apartamente familiale, centre de zi sau centre de recuperare pentru copilul cu handicap). Si în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap reforma a urmarit reorganizarea sau modernizarea centrelor existente şi înfiinţarea de noi servicii.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are drept misiune asigurarea la nivel judeţean a aplicării legislaţiei, a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Mai multe informatii despre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara aici.

 

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Misiunea Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială este promovarea asistenţei sociale prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor defavorizate.
Viziunea asociației este să devina o voce puternică în economia socială, iar proiectele iniţiate de asociație să schimbe în bine destinele persoanelor din grupurile vulnerabile social.

Obiective Strategice ale Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială

Mai multe informatii despre Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială aici.