INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123623

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Centrul de Management al Carierei pentru persoane cu dizabilități din Județul Hunedoara"

OBIECTIVE

Obiectiv general:  Facilitarea integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara prin înfiinţarea unui Centru de Management al Carierei.

 

Durata proiectului:  1 martie 2013 – 31 mai 2014

 

Servicii oferite: 

– analiză a nevoilor de calificare a grupului ţintă

– cursuri de formare profesională

– asistenţă, consiliere în vederea obţinerii unui loc de muncă

 

Obiective specifice:

1. Crearea premiselor necesare implementarii proiectului prin realizarea structurii de implementare, efectuarea de analize privind nevoile specifice ale grupurilor ţintă şi înfiinţarea Centrului de Management al Carierei pentru persoanele cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara.

 

2. Creşterea calităţii serviciilor de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin consolidarea capacităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor personalului din cadrul sistemului de protecţie de stat.

 

3. Creşterea capacităţii profesionale a persoanelor cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara prin oferirea de programe de calificare/recalificare.

4. Cresterea constientizarii potentialilor angajatori cu privire la discriminarile pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati din judetul Hunedoara.