INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123623

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Centrul de Management al Carierei pentru persoane cu dizabilități din Județul Hunedoara"

EVENIMENTE

In data de 30 mai 2014 a fost organizata conferinta de inchidere a proiectului. La eveniment au participat reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice, parteneri, colaboratori, presa. Intalnirea a avut ca scop prezentarea rezultatelor atinse in proiect, prezentare sustinuta de echipa de proiect.

legator CMC 009  legator CMC 012  legator CMC 022

legator CMC 025  legator CMC 026  legator CMC 029

legator CMC 030

 

Comunicat de presa (Download)

 

Curs lucrător în cultura plantelor

 

         

 

In data de 31 ianuarie 2014 si 11 februarie 2014, la sediul D.G.A.S.P.C Hunedoara au fost organizate grupurile de lucru in cadrul proiectului „Centrul de management al carierei pentru persoane cu dizabilitati din judetul Hunedoara”. Evenimentele, prevazute in activitatea  A 6.6- Organizarea a 2 mese rotunde judetene cu participarea actorilor cheie in domeniu, si-a propus sa prezinte participantilor prevederile legislative cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilitati, avantajele angajatorilor asigurate de legislatia actuala cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilitati, recomandari adresate angajatorilor pentru o buna integrare a persoanelor cu dizabilitati la locul de munca, aspecte legate de fenomenul discriminarii.

Au fost trimise invitatii de participare la eveniment reprezentantilor mediului de afaceri hunedorean (in calitate de potentiali angajatori) si institutiilor publice care pot contribui la indeplinirea obiectivului propus: facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati.

      

La final, au fost prezentate modele de buna practica din experienta angajatorilor care au integrat in organizatie persoane cu dizabilitati

 

Conferinta de lansare a proiectului, organizata in data de 18 iulie 2013.

 

Activitatea de selectie a grupului tinta format din persoane cu dizabilitati

Geoagiu

 

 

 

 

 

 

 

Paclisa

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea de instruire a personalului din sistemul de protectie a copilului