INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123623

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Centrul de Management al Carierei pentru persoane cu dizabilități din Județul Hunedoara"

CONTACT

Informaţii suplimentare despre proiect pot fi solicitate la:

D.G.A.S.P.C Hunedoara
Deva, str. I.Maniu, nr. 18
Tel: 0254/233 340
E-mail: dgaspchd@gmail.com
Web: www.dgaspchd.ro

Ne puteți contacta completând formularul de contact de mai jos:

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Subiectul

Mesaj

Rezultatul operatiei :

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Baia Mare, B-dul Unirii, nr.28
Tel. 0262/222.226
E-mail: assoc@assoc.ro
Web: www.assoc.ro

Ne puteți contacta completând formularul de contact de mai jos:

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Subiectul

Mesaj

Rezultatul operatiei :