INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123623

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Centrul de Management al Carierei pentru persoane cu dizabilități din Județul Hunedoara"

ANUNȚURI

 

 

header Anunt

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6: ”Promovarea incluziunii sociale ”

Domeniul major de intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Titlul proiectului: Centrul de management al carierei pentru persoane cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara

Beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

 

Cursuri de formare profesională

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara implementează proiectul „Centrul de management al carierei pentru persoane cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara”.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi. Proiectul propune înfiinţarea unui Centru de management al carierei pentru persoane cu dizabilităţi pentru oferirea de servicii de informare, consiliere şi orientare pe piaţa muncii pentru 250 de persoane cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara. Prin intermediul acestui centru 210 persoane fără un loc de muncă vor beneficia de programe de calificare în următoarele domenii: lucrător în cultura plantelor, agent curăţenie, lucrător manual şi lucrător în tâmplărie în localităţile Deva, Haţeg, Petrila, Petroşani. Cursurile se vor finaliza cu certificate recunoscute pe piaţa muncii şi o subvenţie în valoare de 500 lei.

 Pentru recrutarea beneficiarilor, experţii echipei de implementare se deplasează în comunităţile unde există persoane cu dizabilităţi, unde cei interesaţi se pot înscrie în program.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0254 233340, sau pe site-ul http://cmcdizabilitati.dgaspchd.ro

  

Director General

Monica Georgescu