INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123623

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Centrul de Management al Carierei pentru persoane cu dizabilități din Județul Hunedoara"

ACTIVITĂȚI

Obiectiv specific 1: Crearea premiselor necesare implementarii proiectului prin realizarea structurii de implementare a proiectului, efectuarea de analize privind nevoile specifice ale grupurilor tinta din cadrul proiectului si infiintarea Centrului de Management al Carierei pentru persoanele cu dizabilitati din judetul Hunedoara.

– A.1. Managementul proiectului (Luna 1 –12, anul I,Luna 1-3, anul II).

– A.2. Realizarea a 3 analize privind nevoile specifice ale grupurilor tinta (Luna 2 – Luna 4, anul I, Luna 6-9, anul I).

-A.3. Infiintarea si functionarea Centrului de Management al Carierei pentru persoanele cu dizabilitati din judetul Hunedoara (Luna 1 – 12 anul I, Luna 1-3 anul II).

 

Obiectivului specific 2: Cresterea calitatii serviciilor de facilitare a insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati prin consolidarea capacitatilor, competentelor si cunostintelor personalului din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului din judetul Hunedoara.

-A.4. Implementarea programului de instruire a personalului din sistemul de stat de asistenta sociala si protectia copilului din judetul Hunedoara in domeniul managementul carierei (Luna 5 – 10, anul I).

 

Obiectivul specific 3: Cresterea capacitatii profesionale a persoanelor cu dizabilitati din judetul Hunedoara prin oferirea de programe de calificare/recalificare:

-A.5. Implementarea programului de calificare/recalificare a persoanelor cu dizabilitati din judetul Hunedoara (Luna 4 – Luna 12, anul I, Luna 1-3 anul II).

 

Obiectiv specific 4: Cresterea constientizarii potentialilor angajatori cu privire la discriminarile pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati din judetul Hunedoara.

-A.6. Implementarea campaniei de constientizare cu privire la discriminarea pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati (Luna 1 – 12, anul I; Luna 1-3 anul II).